Yurtiçi Eserler

ULUSAL KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

1.             Fatih Büyükcam . Madde kullanım bozukluğu olan kişilere olay yerinde ve ambulansta ilk müdahale. Özdede V, Örsel S, Öner Ö, Erkıran M, Fatih Büyükcam , Koçkaya PD, Gökçe YK, Karaduman İ, Bayrakçı G. Acil sağlık hizmetleri çalışanları için madde kullanım bozukluğunda acil yaklaşım rehberi. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2015.

2.             Fatih Büyükcam . Madde bağımlısı hastaya ilk yaklaşım. Özdede V, Örsel S, Öner Ö, Erkıran M, Fatih Büyükcam , Koçkaya PD, Gökçe YK, Karaduman İ, Bayrakçı G. Acil sağlık hizmetleri çalışanları için madde kullanım bozukluğunda acil yaklaşım rehberi. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2015.

3.             Fatih Büyükcam . Kafa travması olan hastaya yaklaşım. Pratik Acil Tıp Cep Kitabı. Derman Tıbbi Yayıncılık. DOI: 10.4328/DERMAN.4464

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1.             Afacan MA, Fatih Büyükcam , Çavuş UY, Kesim A, Çevik M, Yılmaz MS, Köroğlu DB, Karakılıç ME, Sırmalı M. Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2012;13:19-25.

2.             Çevik M, Çavuş UY, Fatih Büyükcam , Yılmaz MS, Afacan MA, Kesim A, Köroğlu DB, Karakılıç ME, Sırmalı M. Acil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2012;13:63-68.

3.             Erkuran MK, Ceylan A, Düzenli E, Fatih Büyükcam . Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Yatırılarak İzlenmiş Olan Yanık Vakaları. Abant Tıp Dergisi. 2013;2(2):123-129 DOI: 10.5505/abantmedj.2013.74745

4.             Kesim A, Fatih Büyükcam , Çavuçş UY, Afacan MA, Yılmaz MS, Çevik M, Köroğlu DB, Karakılıç ME, Sırmalı M. Tüp torakostomi uygulanan toraks travmalı 85 hastanın analizi. SDÜ Tıp fakültesi Dergisi. 2013;20(2):54-57.

5.             Ceylan A, Erdem AB, Fatih Büyükcam , Çavuş UY. Epidemiological Study of the Patients Diagnosed as Ischemic Stroke in the Emergency Department. JAEM. 2014; 13: 10-4. DOI: 10.5152/jaem.2013.035.

6.             Şen J, Fatih Büyükcam , Akpınar Ş, Karakılıç ME. Son yıllarda Türkiye’de acil tıp eğitim kadroları ve tercih edilme oranları. JAEM 2013;12:180-4. DOI:10.5152/jaem.2013.96729.

7.             Akpınar Ş, Fatih Büyükcam , Şen J, Çalık M, Zengin Y, Sönmez FT, Karakılıç ME. Türkiye’de bir acil servise akut ST elevasyonlu myokard infarktüsü ile gelen hastaların klinik ve epidemiyolojik özellikleri. Acta Medica Anatolia. 2013;1(1):12-15.

8.             Işık B, Fatih Büyükcam , Ekiz F, Atik D, Karakılıç ME. Acil servise üst gastrointestinal kanama ile başvuran hastalarda bazı skorlama sistemleri ve ortalama platelet hacminin mortalite öngörüsünde değeri. 2014;3(3):242-247. Abant Tıp Dergisi. DOI:10.5505/abantmedj.2014.92485.

9.             Yılmaz MS, Çavuş UY, Fatih Büyükcam , Çevik M, Kesim A, Afacan MA, Köroğlu DB, Karakılıç ME, Sırmalı M. Acil servise penetran göğüs travması: 76 vakanın analizi. SDÜ Tıp fakültesi Dergisi. SDÜ Tıp fakültesi Dergisi. 2013;20(4):139-143.

10.          Fatih Büyükcam , Altınbaş A. Diarrhea Related Hypokalemia Induced Ventricular Fibrillation in A Healthy Elderly Patient. The New Journal of Medicine 2014;31:135-136.

11.          Çalık M, Fatih Büyükcam , Zengin Y, Afacan M, Odabaş Ö. The causes of emergency department visits due to flank pain and the clinical investigation of urolithiasis. The New Journal of Urology 2014; 9 (1): 28-33.

12.          Sarıkaya R, Avcı S, Kavak N, Genç S, Fatih Büyükcam , Özkan S. Künt travmaya bağlı aorta diseksiyonu olgusu. Çağdaş Tıp Dergisi 2014; 4(Supp): CR 38-40.

13.          Yurtseven A, Yıldırım S, Fatih Büyükcam , Danlı N, Karakılıç ME. Isolated Head Injuries Caused by Fallen Television under the Age of Seven (Yedi Yaş Altındaki Çocuklarda Televizyon Düşmesi Nedeniyle Oluşan İzole Kafa Travmaları). Sakaryamj 2015;5(1):30-33. DOI: 10.5505/sakaryamj.2015.22931.

14.          Zengin Y, Çalık M, Fatih Büyükcam , Şen J, Akpınar Ş, Erdem AB, Ceylan A, Odabaş Ö. The Relationship Between Suicide Attempts and Menstrual Cycles in the Emergency Department and the Sociodemographic and Clinical Characteristics of These Patients. JAEM 2015 DOI: 10.5152/jaem.2015.91069.

15.          Aydın M, Avcı S, Genç S, Altun S, Arslan ED, Özkan S, Fatih Büyükcam . Attempted Suicide Hanging Cases Admitted to Emergency Department. J Clin Anal Med 2016; DOI: 10.4328/JCAM.4621.

16.          Turfan S, Çavuş UY, Aytekin MN, Ünlü S, Fatih Büyükcam . Relationship between The Young–Burgess Classification System of Pelvic Fractures and Mortality and Morbidity. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences. 2016; 24(3): 89-93.

17.          Avcı S, Arslan ED, Fatih Büyükcam . Acil Serviste Travmatik Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi. 2017; 7(1):15-19.

 

 

ULUSAL KONGRE/SEMPOZYUM KONUŞMACI OLARAK KATILIM

1.             Fatih Büyükcam - Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım (C Salonu), V.Ulusal Acil Tıp Kongresi, Davetli Konuşmacı,  19-22 Nisan 2009, Antalya, Türkiye

2.             Fatih Büyükcam - Vaka Odaklı Tartışma-Stroke (B Salonu), II. Ulusal Acil Tıp ve Aile Hekimliği Kongresi, Davetli Konuşmacı,  07-10 Nisan 2011, Ankara, Türkiye

3.             Fatih Büyükcam - Şokta Sıvı Resüsitasyonu (Salon 1), 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Davetli Konuşmacı, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye

4.             Fatih Büyükcam - Acilde sık karşılaşılan vakalar ve ölümcül tanılar. (Eğitimci) ATUDER ATOK, 13-15 Aralık 2013. Ankara

5.             Fatih Büyükcam - Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitim Programı. (Eğitimci) ATUDER ATOK, 20-22 Aralık 2013. Ankara

6.             Fatih Büyükcam - Bağcılar yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı. (Eğitimci) Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 Kasım – 11 Aralık 2015. İstanbul

7.             Fatih Büyükcam - Toplumdan kazanılmış pnömoni. 10.ATOK – Acil Dahiliye Sempozyumu. (Eğitimci) ATOK, 8-9 Ocak 2016. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  İstanbul

 

DANIŞMANLIK YAPILAN TEZLER

1.             Engin Coşkun Arslan - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’ne sentetik kannabinoid zehirlenmesi ile başvuran hastaların klinik ve sosyodemografik açıdan değerlendirilmesi – Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul 2015

2.             Mustafa Yalımol - Acil Serviste Omuz Çıkıklarının Demografik Ve Klinik İncelenmesi – Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul 2015

3.             Caner Çelik - Resüsitasyon odasına alınan hastaların yakınlarının müdahale sürecinin bir kısmını görmelerinin hasta yakını ve hastane personeline etkisinin araştırılması – Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul 2015

4.             İlker Torun - Acil servis sarı alanda hastaların takip, konsültasyon ve yatış sürelerinin incelenmesi – Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul 2015

5.             Fatih Çömez - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’ ne başvuran travma hastalarında spinal vertebra fraktürlerinin oluş mekanizması ve travmaya bağlı oluşan diğer patolojilerin araştırılması– Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul 2016

6.             Mehmet Şam - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis’ te kafa travması olan çocuk hastalarda RDW düzeyinin değeri– Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul 2016

7.             Ahmet Kutur - acil serviste konsültasyonların süre ve kalite yönünden incelenmesi– Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul 2016

8.             Bulut Demirel - Acil serviste pnömoni tanısı almış olan hastaların endocan seviyesi ile pnömoni ağırlık düzeyinin karşılaştırılması – Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ankara 2016

 

ULUSAL KONGRE POSTER SUNUMLARI

1.             Erkuran M.K, Kaya U, Fatih Büyükcam , Şeliman B, Yazkan R, Akıncı B, Kadifeci M, Özpolat B. Yoğun Bir Acil Servisin Bir Günlük Hasta Profilinin Değerlendirilmesi. III.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3-6 Mayıs 2007, Antalya, Türkiye (Sözlü bildiri)

2.             Zengin Y, Calik M, Cay E, Özer I, Fatih Büyükcam , Akıncı B. Travma resüsitasyon odasının günlüğünden bir sayfa.  IV.Ulusal Acil Tıp Kongresi,  8-11 Mayıs 2008, Antalya, Türkiye

3.             Abacioglu S, Seliman B, Erdem A.B, Zengin Y, Fatih Büyükcam , Aydin K.  Suicid amaçlı karbamazepin ve topiramite alımı.  V.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 19-22 Nisan 2009, Antalya, Türkiye

4.             Çat BG, Yıldırım S, Yaman AS, Demir A, Besi G, Fatih Büyükcam , Çavuş UY. Torasentezin nadir bir komplikasyonu: Dalak laserasyonu. VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2011), 13-16 Ekim 2011, Trabzon, Türkiye

5.             Ağca ME, Yıldırım S, Gürer B, Eren İ, Öğüt A, Fatih Büyükcam , Çavuş UY. Spontan rezolüsyon gösteren akut epidural hematom. VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2011), 13-16 Ekim 2011, Trabzon, Türkiye

6.             Yıldırım S, Kandemir A, Öğüt A, Yaman AS, Eren İ, Fatih Büyükcam , Çavuş UY. Mortal seyreden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olgusu. VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2011), 13-16 Ekim 2011, Trabzon, Türkiye

7.             Yaman AS, Fatih Büyükcam , Çavuş UY, Yıldırım S, Yurtseven A, Bayram MK, Danlı N, Civelek C. 65 yaş üstü hastalarda görülen adli travmalar. V. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2012, Antalya, Türkiye (Sözlü Bildiri)

8.             Yıldırım S, Fatih Büyükcam , Çavuş UY, Yaman AS, Bayram MK, Yurtseven A, Danlı N, Civelek C. Yoğun bakımda yatan geriatrik hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi. V. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2012, Antalya, Türkiye (Sözlü bildiri)

9.             Yurtseven A, Çavuş UY, Fatih Büyükcam , Bayram MK, Yaman AS, Yıldırım S, Danlı N, Sönmez E. Acil servise başvuran 65 yaş ve üzeri hastaların özellikleri. V. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2012, Antalya, Türkiye

10.          Bayram MK, Çavuş UY, Fatih Büyükcam , Yurtseven A, Yıldırım S, Yaman AS, Danlı N, Sönmez E. Acil servise nefes darlığı yakınması ile başvuran yaşlı hastaların değerlendirilmesi. V. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2012, Antalya, Türkiye

11.          Kaya U, Fatih Büyükcam , Işık B, Abacıoğlu S, Çay E, Erdem AB. İyonize lipofilik kontrast maddelerin beyin tomografisi üzerine etkisi. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs 2013, Antalya, Türkiye.

12.          Kaya U, Keskin AT, Çevik Y, Fatih Büyükcam , Işık B. Ramipril kullanımına bağlı dil ödemi. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs 2013, Antalya, Türkiye.

13.          Kaya U, Fatih Büyükcam , Erdem AB, Işık B, Abacıoğlu S, Aydın K, Çavuş UY, Karakılıç ME. Çocuk travmalarda karaciğer enzimleriyle karaciğer hasarı arasındaki ilişkinin araştırılması. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs 2013, Antalya, Türkiye.

14.          Işık B, Kaya U, Yıldırım S, Fatih Büyükcam , Yılmaz S. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle beyin tomografisinde görülen hiperdens görüntü. IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs 2013, Antalya, Türkiye.

15.          Acar E, Semiz A, Çat BG, Avcı S, Fatih Büyükcam , [PB-D04] İvermektin enjeksiyonu ne yapar?: Bir olgu sunumu, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

16.          Kavak N, Sarıkaya R, Avcı S, Özmen FN, Fatih Büyükcam , [PB-E06], Eroin zehirlenmesi ve akut böbrek yetmezliği, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

17.          Kavak N, Sarıkaya R, Özmen FN, Avcı S, Fatih Büyükcam , [PB-F17], Esrar her zaman keyif vermez, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

18.          Avcı S, Sarıkaya R, Genç S, Aydın M, Fatih Büyükcam , [PB-G02], Miyokard infarktüs ve ardından gelişen femoral arter trombüsü, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

19.          Özmen FN, Karsandı A, Fatih Büyükcam , Özkan S, [PB-H20], Olgu Sunumu: Bisiklet kazası sonrası eksternal iliak arterde trombüs gelişimi, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

20.          Özmen FN, Ünal EÖ, Avcı S, Sarıkaya R, Fatih Büyükcam , [PB-H22], Olgu sunumu: Esrar kullanımına bağlı yeni gelişen sol dal bloğu, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

21.          Kavak N, Özmen FN, Sarıkaya R, Avcı S, Fatih Büyükcam ,  [PB-I01], Sol yan ağrısı ??? Bir daha düşün, bir daha muayene et !,9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

22.          Avcı S, Sarıkaya R, Kavak N, Fatih Büyükcam , [PB-I04], Amitriptilin intoksikasyonunda nadir bir ekg bulgusu: sağ dal bloğu, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

23.          Kavak N, Özmen FN, Sarıkaya R, Avcı S, Fatih Büyükcam , [PB-I09], Postural tachycardia syndrome (POTS) olgusu, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

24.          Avcı S, Sarıkaya R, Özmen FN, Kavak N, Fatih Büyükcam , [PB-J10], Otitis media sonrası gelişen beyin absesi, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

25.          Sarıkaya R, Özmen FN, Avcı S, Kavak N, Genç S, Fatih Büyükcam . [PB-M16], Olgu Sunumu: Analjezik baş ağrısı yapar mı?, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

26.          Usul E, Avcı S, Kavak N, Arslan ED, Fatih Büyükcam , [PB-N21], İntravenöz uygulamanın nadir bir komplikasyonu: Subakut trombüs, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

27.          Avcı S, Yıldırım S, Demir ÖF, Fatih Büyükcam . [PB-Y12], Hepatik ensefalopatide gelişen epileptik nöbet, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

28.          Usul E, Avcı S, Sarıkaya R, Arslan ED, Fatih Büyükcam . [PB-Z22], Bitkisel ürünler her derde çare mi?, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

29.          Genç S, Aydın M, Aydın K, Demir ÖF, Fatih Büyükcam . [PB-C04], Akut bizmut zehirlenmesi: Olgu sunumu, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi. 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

30.          Genç S, Yıldırım S, Aydın M, Fatih Büyükcam . [PB-G07], Hızlı spontan rezolüsyon gösteren epidural hematom olgusu, 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi. 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

31.          Genç S, Avcı S, Çat BG,  Fatih Büyükcam , Aydın M. [PB-Ü02], Karaciğer transplantasyonun değerlendirilmesinde MELD skoru: Olgu sunumu. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

32.          Genç S, Yıldırım S, Fatih Büyükcam , Aydın M, Özkan S. [PB-V09], Akut koroner sendromu taklit eden intraserebral hemoraji: Olgu sunumu. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

33.          Genç S, Avcı S, Melekoğlu A, Aydın M, Fatih Büyükcam . [PB-Z12], Deksketoprofen trametamol kullanımına bağlı gelişen ataksi: Olgu sunumu. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye.

34.          Carus M, Topcu H, Ozel F, Comez F, Uzun O, Fatih Büyükcam , [SS-0056], Paediatric Traumatic Asphyxia. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya, Türkiye.

35.          Erkuran MK, Ceylan A, Düzenli E, Fatih Büyükcam , [PS-0133], Burn cases that are hospitalized in Şanlıurfa Education & Research Hospital. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya, Türkiye.

36.          Sever MY, Uzun N, Yalımol M, Bekeshev E, Torun İ, Kaya O, Ünal R, Yalımol N, Fatih Büyükcam . [PS-0200] Faktör V Leiden mutasyonu olan hastada basilic ven trombüsü. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya, Türkiye.

37.          Altun S, Avcı S, Fatih Büyükcam , Şahin A, Kavak N, Sarıkaya R. [PS-0350], Öksürme Sonrası Gelişen Spontan Rektus Kası Hematomu. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya, Türkiye.

38.          Kaya O, Göksu A, Ünal R, Uzun Ç, Topçu Doğan H, Fatih Büyükcam . [PS-0403], Portakal yeme sonrası gelişen mezenter arter iskemisi. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya, Türkiye.

39.          Kaya O, Sever MY, Göksu A, Ünal R, Uysal E, Fatih Büyükcam . [PS-0404], Öksürük sonrası gelişen subaraknoid kanama. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya, Türkiye.

40.          Çömez F, Şam M, Kutur A, Fatih Büyükcam , Temel N, Göksu A, Hıncal ŞÖ, Ödemiş İ, Koçak P. Anne karnım ağrıyor (P049). 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 26-29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC.

41.          Çömez F, Hıncal ŞÖ, Ödemiş İ, Fatih Büyükcam ,  Şam M, Kutur A, Koçak P, Göksu A Temel N. Nasıl düştüm hatırlamıyorum (P050). 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 26-29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC.

42.          Çömez F, Ödemiş İ, Hıncal ŞÖ, Fatih Büyükcam , Kutur A, Şam M, Temel N, Göksu A, Koçak P. Bu çocukta çarpıntı var (P051). 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 26-29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC.

43.          Çömez F, Temel N, Koçak P, Fatih Büyükcam , Kutur A, Şam M, Ödemiş İ, Hıncal ŞÖ,Göksu A, Aykan ON. Ateşi var (P052). 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 26-29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC.

44.          Çömez F, Kutur A, Şam M, Fatih Büyükcam , Aykan ON, Ödemiş İ, Hıncal ŞÖ, Koçak P, Temel N, Göksu A. Pnömomediastenum (P053). 11. Türkiye Acil Tıp Kon gresi, 26-29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC.

45.          Çömez F, Sever MY, Yıldırım S, Fatih Büyükcam , Aykan ON. Birden fenalaştı (P054). 11. Türkiye Acil Tıp Kon gresi, 26-29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC.

46.          Kutur A, Şam M, Çömez F, Fatih Büyükcam , Kutur A, Şam M, Hıncal ŞÖ, Ödemiş İ. Birden fenalaştı (P061). 11. Türkiye Acil Tıp Kon gresi, 26-29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC.

47.          Kutur A, Çömez F, Şam M,  Fatih Büyükcam , Acar A, Uysal E, Göksu A. Birden fenalaştı (P062). 11. Türkiye Acil Tıp Kon gresi, 26-29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC.

48.          Doğan B, Usul E, Fatih Büyükcam . Geç Dönemde Bulgu Veren Epidural Hematom. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress. International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 12. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 19-22 Mayıs 2016, Antalya, Turkey.

49.          Hatip SC, Ersoy D, Semiz A, Fatih Büyükcam , Arslan ED Atorvastatinle Eş Zamanlı Klaritromisin Kullanımına Bağlı Gelişen Rabdomiyoliz: Bir Olgu sunumu. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress. International Critical Care and Emergency Medicine Congress. 12. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 19-22 Mayıs 2016, Antalya, Turkey.

 


© 2016 Doç.Dr.Fatih Büyükcam - Acil Tıp Uzmanı